Nội dung cơ bản của hợp đồng về nhà ở

(Xây dựng) – Điều 121 Luật Nhà ở 2014 quy định nội dung cơ bản của hợp đồng nhà ở.

noi dung co ban cua hop dong ve nha o
Ảnh minh họa.

Căn cứ vào Điều 121 Luật Nhà ở 2014, hợp đồng về nhà ở do các bên liên quan thỏa thuận và phải được lập thành văn bản, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

1. Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên.

2. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu.

3. Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó.

4. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở.

5. Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn.

Có thể bạn quan tâm:  Kiến trúc hòa mình với thiên nhiên của Nhật Bản

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên.

7. Cam kết của các bên.

8. Các thỏa thuận khác.

9. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

10. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng.

11. Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

Nội dung cơ bản của hợp đồng về nhà ở
Chuyển lên trên